Eläkkeeltä töihin kysely -2020

Eläkeläisten kokemuksia, asenteita ja motiiveja eläkkeellä työskentelystä


Eläkeliiton kyselyraportti
Projektiasiantuntija Kari Hiltunen,
Eläkkeeltä töihin -hanke

Eläkeliitto suoritti 18.11.–18.12.2020 välisenä aikana kyselyn Eläkeliiton jäsenille.
Kysely tehtiin sähköpostikyselynä 5 000 henkilön otoksella liiton jäsenrekisteristä. Kyselylomake oli myös avoimena linkkinä liiton verkkosivuilla, Vivo-lehdessä
2.12.2020 ja ET-lehdessä 3.12.2020.


Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kuinka moni eläkeläinen tekee eläkkeen lisäksi työtä. Samalla kysyttiin heidän työntekonsa motiiveja sekä sitä, miten työnantajat ovat suhtautuneet eläkkeeltä töihin palaaviin. Kyselyssä haluttiin myös selvittää, millaista työtä eläkeläiset tekevät sekä miten he löysivät työpaikkansa. Kyselyyn saatiin yhteensä 861 vastausta.


Halu tehdä työtä on edelleen suuri
Eläkeläiskysely osoittaa, että merkittävä osa eläkeläisistä olisi vielä valmis tekemään töitä eläkkeen ohella. Työnteon koetaan antavan sisältöä elämään ja sosiaalisten suhteiden merkitys työnteossa on suuri. Ne, jotka tekevät töitä eläkkeellä ollessaan, kokevat työnantajien suhtautuvan heihin hyvinkin positiivisesti.
Osa vastaajista kokee, että eläkeläisille pitäisi olla erityisesti eläkeläisille suunnattuja rekrytointipalveluja, jotka ovat nimenomaan erikoituneet eläkeläisten työnvälitykseen.


Selkeä este työnteolle oli monelle vastaajista heidän terveystilanteensa, jonka vuoksi katsottiin, ettei enää jaksa tehdä työtä. Avovastauksista kuitenkin ilmenee, että osa kokee työnteon parantavan omaa mielenterveyttään ja he ovat siksi valmiita työskentelemään vielä eläkeiässä.
Moni kokee myös ansainneensa pitkän työuran jälkeen eläkkeellä olon. Nämä vastaajat haluavat panostaa vapaa-aikaansa ja matkustella sekä nauttia lastenlasten kanssa yhdessäolosta.


Kyselyn selkeänä johtopäätöksenä on se, että mahdollisuudesta työskennellä eläkkeellä on yhteiskunnassa tehtävä selkeä tavoitetila, jota on eri kannustein syytä edistää. Eläkeläisten työmahdollisuuksien lisääminen hyödyttää myös koko kansantaloutta. Informaatiota työnteosta eläkkeellä on myös selkeästi lisättävä.

Pääset kyselyraporttiin ja sen tuloksiin täältä.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Anna palautetta

Ota yhteyttä!