Milloin palveluiden laskutus on alv 0%

Kotipalvelua ja niiden tukipalveluja on mahdollista saada sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomasti. Palveluja arvonlisättömästi voi saada, kun on sosiaalihuollon tarpeessa esimerkiksi toimintakyvyn alentuessa iän tai sairauden vuoksi.

Mitä tarkoitetaan kotipalveluilla ja niiden tukipalveluilla?

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Milloin sosiaalipalveluja voi saada arvonlisäverottomasti?

Julkisen toimijan asiakkailtaan perimät maksut sosiaalihuollosta ovat verottomia. Yksityisen palveluntuottajan palvelut on mahdollista saada myös ilman arvonlisäveroa. Edellytyksenä on asiakkaan sosiaalihuollon tarve eli toimintakyvyn alentuminen sairauden tai iän vuoksi. Lisäksi palveluntuottajien toiminta tulee olla sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Palveluntuottajan tulee täyttää tarkat edellytykset. Sosiaaliviranomaisen päätöstä ei kuitenkaan tarvita. Palveluntuottajan tulee olla merkittynä yksityisten palvelun antajien rekisteriin (www.ytj.fi) tai palveluntuottajan tulee olla tehnyt ilmoituksen tuottamistaan palveluista ja tukipalveluista siihen kuntaan, jossa toimii. Tukipalveluiden antajien ei tarvitse olla rekisterissä, mutta heidänkin on velvollisuus tehdä kuntaan ilmoitus.

On huomioitava, että mahdollisuus verottomuuteen koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden tuottamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa. Palveluntuottajalla tulee olla asiakkaan kanssa yhdessä tehty palvelusuunnitelma ja palvelusopimus palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluna. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla nimettynä palvelun laadusta vastaava henkilö ja omavalvontasuunnitelma. Ympärivuorokautisen sosiaalihuoltopalvelujen tuottamisessa tarvitaan aina sosiaaliviranomaisen lupa.

Miten toimia?

Selvitetään alueen rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalvelujen tarjoajat ja valitaan palveluntarjoaja tästä ryhmästä. Palveluntarjoajan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus. Palveluntarvitsija kertoo ja kuvailee miten oma toimintakyky on huonontunut ja minkälaista apua tarvitsee. Kyseessä voi olla avun tarve esimerkiksi tilanteessa, jossa omaishoitajana uupuu, lonkkaleikkauksen jälkeen tai muistisairaus aiheuttaa lisääntyvää avun tarvetta. Virallisia lausuntoja tai lääkärintodistuksia ei tarvita. Oma arvio on tarpeellinen. Tämän jälkeen määritellään mitä ja kuinka usein apua tai palveluja tarvitsee, esimerkiksi siivous- ja kylvetysapua. Tämän jälkeen palveluntarjoaja päättää mahdollisuudesta alvittomaan hintaan palveluissa.

Lisätietoa arvonlisättömistä palveluista verottajan sivuilta.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Anna palautetta

Ota yhteyttä!